• ACTIVITEITEN
  • ACTIVITEITEN
  • ACTIVITEITEN

Lezingen, studiedagen en excursies.

De 'Vakgroep Hoveniers' organiseert lezingen,studiedagen en excursies om haar doelstellingen te bereiken. Minimaal vier keer per jaar geeft een deskundige een lezing over actuele onderwerpen uit de branche. Dit plannen we in de betrekkelijk rustige perioden.

Om de onderlinge band tussen de leden van de 'Vakgroep Hoveniers' verder te versterken, worden tevens onderlinge bedrijfsbezoeken gehouden en vindt er jaarlijks een excursie plaats. Ontspanning staat hierbij op de eerste plaats. Verder wordt er jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden met aansluitend een feestavond plaats, waarbij ook de partners van harte welkom zijn.

Website by GSD