• DOELSTELLING
  • DOELSTELLING
  • DOELSTELLING

DOELSTELLING

Regelmatig komen hoveniers elkaar tegen. Bij de meest uiteenlopende gelegenheden spreken ze elkaar. Maar vaak weten ze maar heel weinig van elkaars bedrijf af. Tijdens een cursus in 1987 werd duidelijk dat er behoefte bestond om elkaar beter te leren kennen. Een aantal personen stak de koppen bij elkaar: het idee voor de oprichting van de vereniging 'Vakgroep Hoveniers' werd geboren.

Hoe worden de doelstellingen van 'Vakgroep Hoveniers' bereikt?

De leden van de 'Vakgroep Hoveniers' moeten duidelijk herkenbaar zijn voor het publiek. Dat wordt ondermeer bereikt door het voeren van een gezamenlijk logo. Het beeldmerk wordt o.a. gebruikt bij het maken van reclame en het is ook te zien op de bedrijfswagens.

Ook wordt er plaatsgenomen in commissies en overlegorganen die betrekking hebben op het hoveniersvak. Een voorbeeld is de zitting in de Sector Advies Raad van het agrarisch onderwijs. Op die manier kan vanuit de praktijk invloed worden uitgeoefend op de inhoud van het onderwijs van onze toekomstige werknemers.

Website by GSD