• OVER ONS
  • OVER ONS
  • OVER ONS

OVER VAKGROEP HOVENIERS

Vakgroep Hoveniers is een vereniging voor en door hoveniers.
De doelstellingen zijn: het bevorderen van de belangstelling voor het hoveniersvak en het behartigen van de belangen van de zelfstandige hoveniers in het algemeen en van de leden van de Vakgroep in het bijzonder.

Geen concurrenten, maar collega's.

Vroeger beschouwden we elkaar als concurrenten.
Tegenwoordig zijn we collega ’s van elkaar. Veel bedrijven hebben
vaak één of meerdere specialiteiten. Hiervoor worden investeringen gedaan, die niet voor iedereen haalbaar zijn. Maar doordat we elkaar kennen, kunnen deze specialisaties door de leden onderling worden ingehuurd.

Duidelijk is dat we veel van elkaar kunnen leren, zonder dat dit ten koste van één van ons gaat: samen weten we meer dan alleen.

Website by GSD